< tilbage 06-05-2023 - 18:33

Altaner, råderet - orientering

STOP for opsætning af altaner i Moserne!

Kære beboere
 

Hermed en orientering om sagen med altaner, som skulle tilvælges via råderetten.

Altanerne blev tilbudt beboerne i afdelingerne Moserne, Tranvænget og Maglelund. Projektet blev udbudt som ét samlet projekt for alle tre afdelinger, og har været længe undervejs.

Der har beklageligvis været et langt forløb med at få byggetilladelsen på plads i Brøndby Kommune, en opgave som har ligget hos leverandøren Altan.dk.

I samme periode har verdenssituationen udviklet sig meget, først Corona og nu krig i Ukraine, og derfor råstofpriserne er steget meget, blandt andet prisen på aluminium, som altanerne er lavet af.

Det betyder derfor at de priser, som altanerne oprindeligt skulle koste, ikke længere er de samme. Altanerne bliver væsentligt dyrere at sætte op, og det samme gør den månedlige huslejestigning også.

Altanerne forventes at betyde huslejestigninger på 800 – 1.100 kr. pr. måned.

Da alle afdelingerne Moserne, Tranevænget og Maglelund står overfor kommende byggesager, kommer der til at ske mange ting, som betyder at altanerne ikke kan opsættes. Byggesagerne i afdelingerne er forskellige, men indeholder alle sammen ændringer på facaderne og dermed også altanerne.

 

Projektet trækkes tilbage

Situationen med de høje materialepriser og de kommende byggesager i afdelingerne, har sammen med BO-VEST været behandlet i organisationsbestyrelsen.

Der er i organisationsbestyrelsen truffet en beslutning om at trække projektet med altanerne tilbage.

Dette begrundes med at priserne for de nye altaner er blevet væsentligt dyrere.

Desuden trækkes projektet tilbage for at tage mest muligt hensyn til de byggesager, som der forberedes i alle tre afdelinger.

Det er endnu ikke afklaret om der senere hen vil blive åbnet op for en mulighed for tilkøbe altaner via råderetten.

 

Det videre forløb

Denne skrivelse er omdelt til alle beboere i afdelingerne Moserne, Tranvænget og Maglelund. Det er organisationsbestyrelsens vurdering at informationen er vigtig at få ud til alle beboere, selvom det kun vedrører de enkelte, som har tilvalgt altanerne.

Der sendes ikke yderligere information ud i sagen.

Organisationsbestyrelsen og administrationen håber at der er forståelse for beslutningen om at trække projektet med altanerne tilbage.

Læs sidste nyt fra Moserne <