HUSDYRREGULATIV FOR TRANEMOSEGÅRD
AFDELING 6 – MOSERNE

Det er tilladt at holde et husdyr i afdelingen

Den lejer, der besidder eller anskaffer sig husdyr, skal senest en måned efter
anskaffelse/indflytning henvende sig til ejendomskontoret.

For både katte og hunde gælder, at de skal registreres i BO-VEST.
Du skal derfor aflevere følgende til ejendomskontoret mhp. tilladelse til husdyrhold:

Katte:
Vaccinationsattest skal forevises ved registrering.

Hunde:
Vaccinationsattest samt forsikringspolice skal forevises ved registrering (det
er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på sin hund).