Altaner i Moserne

  • Ved opsætning af markiser skal afdelingens anvisning følges. Denne fås hos ejendomskontoret.

  • Det er ikke tilladt at grille på altanerne.
  • Brug af åbne ildsteder er ikke tilladt.
  • Der må ikke bores i altanerne.
  • Altanerne må ikke males.
  • Der må ikke opsættes antenner på altanerne.
  • Vasketøj må ikke være synligt over gelænderhøjde.

  • Inddækning af altaner skal godkendes af ejendomskontoret og skal udføres ifølge de hertil altid gældende regler, altaner betegnes som flugtveje og derfor skal inddækningen kunne fjernes uden brug af værktøj. Der må kun benyttes firkantet aluminiums profiler 25x25x1,5 mm samt galvaniseret trådvæv 0,9 mm og for begge emner gør sig gældende at de kun må kun fastgøres med velcro tape, brug af andre fastgørelses midler er forbudt samt alle andre former for inddækning.