Rotter - Hvad kan du gøre?

Som alle andre steder i Danmark, er vi i Moserne desværre også plaget af rotter, og selvom det kan være fristende at smide mad ud til dyrene - så tiltrækker det skadedyr som rotter. Derfor er det ikke tilladt at fodre dyr og fugle i Moserne.

For at vi kan undgå at rotterne får mulighed for etablere sig over jorden, er det vigtigt at du indberetter det til kommunen, hvis du observerer rotter eller tegn på rotteaktivitet.

Alle mennesker har pligt til at anmelde rotter eller tegn på rotteaktivitet til den ansvarlige kommune, så bekæmpelsen kan sættes i gang hurtigst muligt.

Klik på ►mig for at anmelde rotter.