Klubber i Moserne

Har du lyst til at starte en klub eller afholde aktiviteter som er til glæde for Mosernes beboere så kontakt afdelingsbestyrelsen som kan hjælpe til med at stille lokaler til rådighed og give økonomiske tilskud.

Kontakt Afdelingsbestyrelsen - klik på ► mig

Tranemosegårds Motionsklub klik på mig