< tilbage 02-06-2024 - 19:17

Nye tider for Tranemosegård: Ny administration og nyt logo vedtaget

Tranemosegård har afholdt forleden sit årlige repræsentantskabsmøde, hvor store forandringer blev præsenteret.

Den 15. maj 2024 blev der afholdt repræsentantskabsmøde for Tranemosegård i Strandens Forsamlingshus, Brøndby Strand. Repræsentanter fra de forskellige afdelinger var talrigt samlet for at deltage i den årlige begivenhed, hvor formand Lars Jensen bød velkommen og indledte mødet med at præsentere bestyrelsen samt gæster fra administrationen.

Bestyrelsens årsberetning og nye administrationsaftale

Lars Jensen fremlagde bestyrelsens årsberetning, hvor han fortalte om de mange aktiviteter og ændringer, der har præget året. Efter Tranemosegårds beslutning om at opsige den daværende administrationsaftale med BO-VEST, blev der arbejdet intensivt på at lande en ny administrationsaftale med BO-VEST. Denne aftale, som træder i kraft den 1. januar 2025, er nu på plads, og bestyrelsen er meget tilfreds med resultatet. Den nye administrationsaftale indeholder en basispakke med mulighed for yderligere tilkøb af ydelser, hvilket sikrer fleksibilitet og effektivitet i Tranemosegårds nye selvstændige administration.

En anden stor nyhed er, at organisationen vil skifte navn navn fra Den Selvejende Institution Tranemosegård til Boligselskabet Tranemosegård. Dette navneskift skal markere en ny æra for organisationen, som også har fået et nyt logo. Det nye logo, der blev præsenteret af næstformand Tim resen, er en origami-trane, bestående af syv trekanter, der symboliserer hustage og gavle i de syv afdelinger i Tranemosegård.

Derudover er en ny hjemmeside under udvikling, hvor hver afdeling vil få sin egen underside med relevant materiale og information. Tranemosegård får også et nyt administrationskontor på Sdr. Ringvej, og der er ansat en administrerende direktør og en administrationschef.

Med afsæt i de tiltag repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen har gennemført i 2024, vil der på repræsentantskabsmødet i foråret 2025 blive foretaget de nødvendige tilpasninger af vedtægterne.

Økonomisk overskud og budget for 2025

Som det næste blev årsregnskabet for 2023. Det viste et overskud på 376.722 kr. Overskuddet skyldes primært øgede renteudgifter og besparelser på Tranemosegårdbladet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet.

Budgettet for 2025 blev også fremlagt. Administrationsbidraget for 2025 bliver 4.326 kr., hvilket repræsenterer en 0%-stigning. Budgettet inkluderer også større udgifter til lokaler og personale som følge af den nye administrationsaftale. Efter gennemgangen blev budgettet enstemmigt godkendt. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

Der blev også afholdt valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor. Tim Resen og Bitten Skotte blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, mens Kurt Damsted og Merethe Hansen blev genvalgt som suppleanter. Jannie Gøth blev valgt som kritisk revisor, og Deloitte blev valgt som revisor. 

Eventuelt

Under punktet eventuelt blev det diskuteret, om afdelingerne fremover selv skal stå for opkrævning af kontingent til LLO, da revisor har påpeget, at dette ikke længere må ske via huslejeopkrævningen. Det skyldes, at den slags midler ikke må opkræves til tredjepart. Og Brøndby Kommune har ligeledes meddelt Tranemosegård, at opkrævningen til lejerforeningen skal indstilles.

Til sidst takkede bestyrelsesformand Lars Jensen for fremmøde og repræsentantskabets opbakning til processen med den nye administrationsaftale. Efter repræsentantskabsmødet blev Tim Resen genvalgt af organisationsbestyrelsen som næstformand.

Læs sidste nyt fra Moserne <