Har du akut brug for hjælp?

Kun udenfor ejendomskontoret åbningstider!

Kontakt vores FALCK-vagtordning på tlf. 7025 2632, hvis du har et akut problem udenfor ejendomskontoret åbningstider.

Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten:

  • Svigt i varmeforsyningen i større omfang.
  • Svigt i vandforsyningen i større omfang.
  • Svigt i elforsyningen i større omfang.
  • Svigt i TV-forsyningen i større omfang.
  • Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.
  • Opsamling i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige.

Du skal kun kontakte vagtordningen, hvis det er absolut nødvendigt, og hvis det ikke kan vente til i morgen.