Hvad er råderet?

Når du bor alment, kan du sætte dit eget præg på din bolig. Med ’råderetten’ kan du indrette og ombygge din almene bolig, så den passer til dine krav og forventninger. Det er dit hjem.

Råderetten er din mulighed for at forandre og forbedre din bolig, så den passer til dine behov. Med råderetten kan du eksempelvis renovere dit køkken og bad eller opføre udestue eller pergola i din bolig. Råderetten findes både i en individuel og kollektiv udgave, ligesom der skelnes mellem forandrings- og forbedringsarbejder.

Ved kollektiv råderet finansieres arbejdet af boligforeningen og afdrages via huslejen. Ved individuel råderet finansierer du selv, men kan få godtgørelse ved fraflytning.

For mere information - Klik på mig