Helhedsplanen

En helhedsplan er en omfattende renovering af et alment boligområde støttet af Landsbyggefonden. Mosernes helhedsplan skal fremtidssikre Moserne.

Mosernes helhedsplan skal gøre boligområdet klar til fremtiden. Der skal etableres nye boligtyper, som gør det muligt for flere at bo eller blive boende i Moserne, når deres livssituation ændrer sig.

Helhedsplanen indeholder udskiftning af tage, vinduer og døre, vand- og afløbsinstallationer, radiatorer, etablering af nye tilgængelighedsboliger med elevator, sammenlægninger af lejligheder, så der opnås flere 4-værelsesboliger, stuelejligheder med adgang til have, et nyt fælleshus, samt flere energibesparende tiltag som isolering i kældre og trappetårne, gavlisolering, behovstyret ventilation i køkken og bad, solceller, m.m.

Der arbejdes også på at forbedre de grønne områder samt at forøge antallet af parkeringspladser med omkring 100 stk., hvor nogle af dem vil blive forberedt til el-ladestandere.

Seneste nyt - se her!