Dagsorden og Referater fra bestyrelses- og afdelingsmøder

Se i menuen til venstre for at se dagsordner og referater fra afdelings- og bestyrelsesmøder.

Ifølge loven skal referater gøres tilgængelige for alle beboerne. Bestemmelserne om at gøre dagsordener og referater tilgængelige for beboerne indebærer, at de skal lægges på hjemmesiden. I tilfælde af personfølsomme oplysninger (omfattet af tavshedspligt) gælder kravet om tilgængelighed ikke. Således kan man blot anføre dagsordenemnet og tilføje ”lukket dagsorden” – ligesom man gør i kommunalbestyrelser og disses udvalg – som også offentliggør alle dagsordner og referater.