Spørgsmål og svar

Typiske spørgsmål
I processen frem mod lanceringen af det dynamiske varmeregnskab har vi fået mange gode spørgsmål fra beboerne. Her har vi samlet et udvalg.

Hvordan virker min måler?
Så snart måleren bliver sat op, blinker den kort mens den starter op. Den kontrollerer, at den virker som den skal, og forbindes til internettet. Derefter lyser lampen grønt i 15 sekunder inden den holder op med at lyse. Kontrollen er afsluttet og de første målinger er sendt op i skyen.

Herefter sender måleren data fra boligen hver 5. minut. Den måler temperatur, fugt og hvor frisk luften er (CO2).

Når måneden er gået, modtager du en rapport med målinger af dit indeklima og månedens varmeregnskab. Beløbet bliver opkrævet med den efterfølgende månedens husleje.

Målinger af februar måned modtager du en rapport over i starten af marts måned. Beløbet opkræves sammen med huslejen for marts i starten af april måned.

Hvorfor er det bedre med dynamisk varmeregnskab end en måler på radiatoren?
Forsøgsprojektet skal undersøge, om dynamisk varmeregnskab er bedre end en måler på radiatoren.

Forskellen mellem en radiatormåler og dynamisk varmeregnskab er, at radiatormåler måler den mængde varme der kommer ud af radiatoren, uanset hvor varmt du har det i boligen. Dynamisk varmeregnskab måler din faktiske forhold i din bolig.

Her er et eksempel: Når man bruger en radiatormåler ved man kun, hvor meget varme, der kommer ud af den enkelte radiator. Men væggene imellem lejlighederne er ikke isolerede, og derfor er det ikke sikkert, at den varme, der kommer ud af din radiator – og som du betaler for - kun bliver brugt, til at varme din egen lejlighed op. Hvis din nabo vælger at have det 2° C koldere end dig, så kan naboen hente ca. 70% af sin varme fra din radiatorer. Der godt for din nabos økonomi, men skidt for det gode naboskab og dybt uretfærdigt.

Samtidig belønner det dynamiske varmeregnskab de beboere som sørger for, at der ikke kommer fugtskader og skimmelsvamp i lejligheden.

Hvordan ved jeg, om min måler virker korrekt?
Hvis måleren ikke blinker – og den er sluttet til strøm – virker den.

Hvis din måler ikke sender data, får ejendomskontoret automatisk besked. Du behøver derfor ikke selv tjekke om måleren blinker. Ejendomskontoret kontakter dig, hvis boksen ikke virker.

Lysdioderne i bunden hjælper installatøren med at tjekke at boksen virker rigtigt.

De sensorer, som er monteret i indeklimamåleren, er testet hos Danmarks Tekniske Instituts afdeling for indeklima, så måling af både temperatur, luftfugtighed og CO2-niveau er meget nøjagtige.

Ejendomskontoret holder dog naturligvis, især her i den første fase, et vågent øje med uventede udsving i måleresultaterne.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine tal er korrekte, er du altid velkommen til at kontakte ejendomskontoret.

Vil data fra måleren blive anset som repræsentative for indeklimaet i hele lejligheden?
Ja, det vil de.

Hvordan kan jeg være sikker på, at den måler som sidder i min lejlighed måler mit indeklima og ikke naboens?
Hver måler har et ID-nummer, som er tilknyttet din adresse. Den forbindelse blev dobbelttjekket, da måleren blev sat op. Du kan altså være sikker på, at de målinger du får, er lavet i din lejlighed.

Betyder det noget, hvor min måler sidder?
Ja, og derfor er sensorerne bl.a. placeret på afstand af varmekilder og uden for fx direkte sollys. Fugt fordeler sig jævnt i rummene, så det betyder ikke så meget, hvor målerne er placeret ift. badeværelse og køkken.

Hvordan ved jeg om min måler er placeret korrekt?
Rådgiver har ansvaret for at placere måleren rigtigt. De kontrollerer, at din måler er opsat korrekt. Du bliver kontaktet, hvis din måler skal flyttes.

Hvis du ikke bliver kontaktet, og dine opmålinger ser rigtige ud, er alt som det skal være. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte ejendomskontoret eller administrationen.

Jeg har et stort varmtvandsrør på badeværelset. Hvordan påvirker det min måler, når den sidder på væggen ud mod badeværelset?
Hvis din måler siden på væggen ind mod badeværelset, hvor der er et stort varmtvandsrør, er den ikke placeret korrekt.

Det varme vandrør vil påvirke målingerne af din lejligheds temperatur. Din måler skal derfor flyttes. Hvis du ikke allerede er blevet kontaktet af ejendomskontoret, må du meget gerne kontakte dem.

Betyder det noget at min målere sidder lige udenfor badeværelset?
Nej, det har ikke den store betydning for dine indeklimamålinger, hvis din måler er placeret tæt på badeværelset.

Det vigtigste er, at måleren ikke bliver udsat for direkte sollys eller er tæt på en varmekilde.

Hvad sker der med min varmeregning, når solen varmer min bolig op?
Det kan være svært at holde temperaturen i din lejlighed under 21 grader, når solen skinner.

Derfor bliver soltimerne trukket fra i dit varmeregnskab om vinteren, og i sommerhalvåret skal du ikke betale tillæg, hvis du har for høj temperatur.

Du skal kun betale ekstra, hvis det er din egen skyld, at indeklimaet ikke er som anbefaleter udenfor de anbefalede grænser.

Din varmeregning bliver derfor ikke højere, når solen varmer din lejlighed op.

Jeg bor i en stuelejlighed. Her er meget træk fra altandørene. Derfor er det er nødvendigt at skrue helt op for radiatorerne – hvordan vil det påvirke mit regnskab?
Ved dynamisk varmeregnskab bliver dit varmeregnskab lavet efter hvor varmt du har det, og ikke efter hvor meget varme, der kommer ud af radiatoren.

Det betyder, at du ikke skal betale ekstra for at skrue op for termostaten, hvis det er nødvendigt for at holde en temperatur mellem 18 og 21 grader.

Hvis du skruer helt op for radiatorerne, ville det kun have en indvirkning, hvis du havde radiatormålere.

Vores lejlighed står tom halvdelen af året, da vi er i sommerhus. Hvad kan vi gøre for at sikre at luftfugtighed og CO2-koncentrationen ikke bliver for høj i vores lejlighed, mens vi er væk, så vi skal betale ekstra?
Hvis lejligheden står tom, vil I ikke få målt for høje værdier, hvis I bare sikrer, at radiatortermostaten står sådan, at der er 18-21 grader i lejligheden. Hvis temperaturen er korrekt og stabil, vil fugt og CO2 også være stabile. Det er kun menneskers tilstedeværelse, der påvirker de to parametre.

Hvordan påvirker det min varme regning, hvis min måler får sollys?
Hvis solen skinner direkte på et termometer, viser det helt forkerte tal. Intet termometer kan måle den korrekte temperatur, hvis det er direkte lys på målerne.

Sidder din måler, så solen skinner direkte på den, skal du kontakte ejendomskontoret.

Vil det påvirke regnskabet, hvis man bruger stearinlys, el-radiator eller biopejs?
Ekstra varmekilder vil kun påvirke dit varmeregnskab, hvis de får temperaturen i din lejlighed til at overstiger 21 grader.

Stearinlys får CO2-indholdet i luften i din lejlighed til at stige. Det påvirker dit indeklima, men ikke din varmeregning lige nu.

Indtil helhedsplanen er gennemført, bliver din varmeregning kun beregnet ud fra temperatur og luftfugtighed.

Når først helhedsplanen er gennemført vil stearinlys kunne påvirke din varmeregningen.

Her er et eksempel: Hvis du har et stearinlys tændt én time i døgnet, kan det give det et tillæg på nogle få kroner ekstra om måneden, hvis du ikke lufter løbende ud.

Mit eget termometer måler ikke samme temperatur som måleren, hvordan kan det være?
De sensorer som er monteret i din indeklimamåler er testet af Danmarks Tekniske Institut.

De har særlige klimakamre med høj præcision. Både temperatur, luftfugtighed og CO2-niveau blevet målt meget præcist - også i forhold til andre sensorer på markedet.

Hvis du forsat er i tvivl, er du velkommen til at kontakte ejendomskontoret. De kan udføre en kontrolmåling. Der vil dog ofte være en lille divergens mellem forskellige målere.

Hvor skal jeg placere mit eget termometer i lejligheden, hvis jeg vil følge min temperatur?
Hvis du vil følge temperaturen i din bolig, skal du investere i et termometer af god kvalitet og placere det så tæt som muligt på indeklimamåleren.

Hvis de målinger afviger meget fra hinanden, skal du kontakte ejendomskontoret, så de kan kontrollere din indeklimamåler. Er der fortsat afvigelser, vil vi kontakte rådgiveren.

Hvad påvirker CO2-måleren?
De største kilder til CO2 inde i en bolig er: Mange mennesker, rygning, stearinlys og madlavning.

En høj koncentration af CO2 i luften er skadelig for mennesker. Derfor er det vigtigt du lufter ud flere gange om dagen, især inden du går i seng.

Betaler jeg ekstra for højere luftfugtighed, hvis det fx skyldes fugtigt sommervejr?
Nej. Det holder vi øje med. Der er lagt en del justeringer ind i systemet for at undgå vejrmæssig påvirkning af indeklimaet.

Det betyder fx, at du ikke skal betale tillæg for en for høj temperatur om sommeren og på vinterdage med klar sol – eller for et lidt for fugtigt indeklima på meget våde sommerdage.

Hvad påvirker luftfugtigheden i boligen?
Høj luftfugtighed skyldes ofte damp fra brusebade eller madlavning samt tørring af vasketøj. Lav luftfugtighed kan fx skyldes for høj radiatorvarme og manglende udluftning.

Hvad betyder for mit indeklima og mit varmeregnskab, hvis jeg tørrer tøj på badeværelset? - Ikke alt tøj kan tåle tørretumbler og det er forbudt at have tøj hængende på altanen, hvis det er synligt.
Statens Byggeforskningsinstitut (BUILD) fraråder generelt at man tørrer tøj i lejligheden.

Hvis det alligevel er nødvendigt, skal man være ekstra god til at lufte ud.

Hvis der én time i døgnet skulle være for høj luftfugtighed i din lejlighed, betyder det at månedens varmeregning vil stige med nogle få kroner om måneden.

Hvilke konsekvenser har henholdsvis lav og høj luftfugtighed?
For lav luftfugtighed kan give ubehag i luftvejene og tørre slimhinderne ud. Høj luftfugtighed giver bl.a. husstøvmider og skadelige mikrosvampe optimale levebetingelser. Får en bolig først skimmelsvamp, kan det få alvorlige konsekvenser både for beboernes sundhed og boligens tilstand.

Er det bedst at have døren lukket eller åben på badeværelset, når jeg bader?
Du skal tjekke din ventilationskanal på badeværelset og sørge for, den ikke er stoppet til. Virker den, er det bedst, at du holder døren lukket, mens du er i bad. Når du er færdig, skal du holde døren åben og lufte kort ud.

Hvis min måler sidder ca. 25 cm fra badeværelsesdøren og vi er flere, der går i bad dagligt, hvordan vil det så påvirke mit indeklima og mit varmeregnskab?
Fugt fra badeværelse suges ud via udsugningen på badeværelset. Udsugningskanalen skal netop sikre, at fugten ikke spreder sig i lejligheden.

Det er en god idé at åbne dørene og lufte ud i lejligheden efter et bad. Det hjælper udsugningskanalen med at fungere bedst muligt.

Hvis det viser sig, at der én time i døgnet skulle være for høj luftfugtighed i boligen, vil din varmeregning stige med nogle få kroner om måneden.

Hvor tit skal jeg lufte ud?
Det kommer an på hvor stor din bolig er, og hvor mange I bor i den.

Som tommelfingerregel gælder det gamle råd om, at man skal lufte ud tre gange om dagen i ca. 10 min med to vinduer åbne.

Det er særlig vigtigt at lufte ud om morgenen og om aftenen, så der kommer frisk luft ind efter natten og om natten.

Hvis I er mange mennesker i din lejlighed eller du har gjort rent, lavet mad eller udført andre aktiviteter, der øger luftfugtigheden og CO2-indholdet i luften, er det en god idé at lufte ekstra ud.

Skal jeg betale mere i varme, hvis jeg lufter meget ud?
Nej, tværtimod.

Hvis du ikke lufter ud, bliver luftfugtigheden i din lejlighed for høj. Det udløser tillæg.

Hvis du samlet lufter ud en halv time om dagen, bliver luften lidt koldere, men kun kortvarigt. Gulv, vægge og møbler holder på varmen, og din bolig vil hurtigt blive opvarmet igen. Frisk luft bliver hurtigere opvarmet.

Men hvis du har et vindue stående åbent hele tiden, giver det ikke god udluftning. Så bliver lejligheden gennemkølet, og luften tør. Det udøser også tillæg.

Hvordan får man bedst varmen rundt i lejligheden?
Varmen fordeler sig bedst i din lejlighed, hvis du holder dørene imellem rummene åbne og stiller alle radiatorer på det samme niveau.

Registrerer indeklimamåleren også CO2-inholdet i luften?
Indeklimamålerne registrerer luftens CO2-indhold (altså, hvor frisk luften er), men dette parameter vil ikke blive brugt i varmeregnskabet, før ejendommene har et ventilationsanlæg, der automatisk kan optimere luftudskiftningen i boligerne.

Findes der ikke en app, hvor man kan følge sit forbrug?
Hvis tidsplanen holder, får I mulighed for at følge jeres forbrug løbende, via en app eller en fil, hvor I kan tilgå jeres data, i starten af maj måned.

Indtil den mulighed er klar, kan du følge dit indeklima på din månedsrapport, som viser dit forbrug for den forgangne måned.

Hvornår bliver jeg afregnet første gang?
Din afregningsperiode startede 1. februar 2021. Du modtager din indeklima-rapport for februar i starten af marts. Du bliver opkrævet for varme sammen med huslejen for april måned.

Hvordan kan det være, at intervallet for den temperatur, som ikke koster ekstra, ikke er går til 23 grader, som det blev vedtaget på et beboermøde?
Intervallet for den anbefalede temperatur er sat af Landsbyggefonden ud fra anbefalinger fra Statens Byggeforskningsinstitut (BUILD).

Du kan stadig varme din lejlighed til 23 grader, du skal blot betale et lille tillæg i det tidsinterval, du har det varmere end de anbefalede grænser.

Hvem har bestemt, at der skal være 18-21 grader i vores lejligheder - og kan det laves om?
Det er ingen regel om, at du skal have 18–21 grader i din lejlighed.

Statens Byggeforskningsinstitut (BUILD) anbefaler en temperatur i boliger på 18-21 grader, hvis man vil sikre et godt indeklima og energibesparelser, og derfor er det dette interval som gælder i forsøgsperioden.

Du vælger selv, om du vil have en højere temperatur i din lejlighed. Men da en højere temperatur betyder et større varmeforbrug, skal du betale et tillæg, hvis du vælger at have det varmere end anbefalingerne.

Her er et eksempel: Hvis du overholder Statens Byggeforskningsinstituts anbefalinger til temperatur og fugt i din lejlighed, sparer du 1,22 kr. pr. m2 om måneden i forhold til tidligere opkrævet beløb for varmeforbruget.

Hvis du har det varmere end 21 grader halvdelen af tiden, vil din besparelse i vinterperioden skrumpe ind til 0,15 kr. pr. m2.

I forsøgsperioden skal vi holde os til Statens Byggeforskningsinstituts anbefalinger. Hvis Mosernes beboere vælger at fortsætte med dynamisk varmeregnskab efter forsøgsperioden, kan der fastsættes andre grænser for, hvor der skal betales ekstra. Det er noget, der skal beslutte på et beboermøde.

Vil det påvirke det dynamiske varmeregnskab, hvis jeg bruger en elektrisk radiator i køkkenet?
Det vil kun påvirke dynamisk varmeregnskab, hvis temperaturen i din lejlighed afviger fra de anbefalede grænser. Dvs. hvis du har det varmere end koldere end mellem 18 og 21 grader. Ellers vil det ikke påvirke din varmeregning.

Hvad sker der, hvis det viser sig, at der samlet set er overskud på Mosernes varmeregnskab?
Hvis det viser sig, at Mosernes beboere samlet set har betalt mere i varme, end der skal betales til forsyningsselskabet, vil beboerne få penge retur. De vil blive fordelt pr. m2.

Hvad gør jeg, hvis jeg er utilfreds med min varmeregning?
Ejendomskontoret er altid åbent for dine spørgsmål, og der vil sikkert blive brug for tilpasninger og undtagelser. Den snak er vi klar til at tage, hvis du kontakter os. Det samlede projekt evalueres første gang i januar 2022, hvor årets samlede varmeregnskab også gøres op.