Energidemonstrationsprojektet - hvad er det?

Moserne er en af flere almene boligområder rundt omkring i landet, der deltager i et såkaldt energidemonstrationsprojekt.

Det er et projekt, hvor man forsøger at tage nye metoder i brug ved energirenovering. Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

Energidemonstrationsprojektet i Moserne består af tre dele:

  • Energirevision – beregning af besparelser efter en ny model:
Som en del af energidemonstrationsprojektet skal Moserne deltage i udviklingen af et nyt koncept for,
hvordan man indregner fremtidige besparelser i fremtidige almene energirenoveringer. Det betyder, at der
bliver lavet ekstra beregninger af, hvorvidt de energitiltag, som bliver udført i Moserne, også virker. Den
viden som indførelsen af dynamiske varmeregnskaber spiller her en vigtig rolle.

  • Isoleringsarbejder – mod tag og kælder; mod gavle og under vinduer; udskiftning af varmeanlæg og ventilation:
Som en del af energidemonstrationsprojektet skal der udføres en del isoleringsarbejder i Moserne.
Der skal isoleres mod tagene. Der skal også isoleres mod gavlene og under vinduerne. Samtidig skal også Mosernes varmeanlæg udskiftes og der skal etableres ventilation.
Mosernes varmesystem er udtjent, og der er en del problemer med varme og varmt vand. Derfor er en del af disse arbejder blevet fremskudt til slutningen af 2020.
De fremskudte arbejder kommer ikke til at kunne mærkes inde i lejlighederne.

  • Dynamisk varmeregnskab – fordeling af udgifter til varme efter eget forbrug i henhold til indeklimamålere
Læs mere her